Syrsodling

Acheta domestica

 

Var får jag tag i syrsor?
Lättaste sättet att få tag i syrsor är att höra med närmsta
zoohandel, de flesta djuraffärer brukar ha syrsor hemma.
Ett annat alternativ är att beställa syror från försäljare
via internet, men då måste man oftast köpa en större mängd.

Behållare/bur
Det lättvindigaste är att ha sina syrsor i en större petbox med lock. Petboxar kan vara dyra att köpa, men är å andra sida lätta att göra rent och flytta runt.

Mat och vatten
Som vattenskål kan man använda ett fat som man lägger lecakulor i, och sedan fyller på vatten. Lecakulorna har den fördelen att de flyter på vattnet, och hindrar därför syrsorna från att drunkna. Till mat kan man använda hönsfoder, fiskmat(flingor), frukt och grönsaker. Kalk och proteiner är viktigt! Får syrsorna för lite proteiner i maten så börjar de gärna äta på varandra.


Syrsbehållare

 

Inredning
Äggkartonger för syrsorna att bo i. Stapla 3-4 stycken på varandra
så de bildar ett "höghus". Ställ in en vattenskål. Använder du höns-
foder som mat så kan du ha det på botten av petboxen. Väljer du
annan föda så kan det vara bra med lecakulor på botten, så små-
syrsorna har något att gömma sig i.

Äggläggningslåda
Som äggläggningslåda kan man använda t ex en pizzasalladburk som man
fyller med vermiculit. Vremiculit kan man köpa hos zoohandlaren eller
hos trädgårdshandeln. Vermiculiten blandas 50% vatten, 50% vermiculit.
Förhållandena mäts i vikt, inte mängd! Det är viktigt att äggläggnings-
lådan hålls fuktig hela tiden, men inte för fuktig. I äggläggningslådan
bör temperaturen hållas mellan 30-35 grader. Som värmekälla kan man
t ex använda en spotlight.


Äggläggningsburk

 

Copyright ©2001 by Camilla Rehn